• کاهش مصرف الکترود کوره های قوس الکتریک تا 25% با متدهای جدید
  • اولین تولید کننده فلکسیبل ضد سایش تزریق گرافیت در جهان
  • کلیه خدمات و بهینه سازی کوره های قوس در جهت کاهش مصرف الکترود ، نسوز برق و افزایش تولید